LDPE (Low Density Polyethylene) - surowiec o gęstości niższej niż HDPE. Folia, która jest produkowana z tego surowca posiada bardzo dużą elastyczność, dzięki czemu powstają mocne worki, mogące gromadzić ciężkie odpady. Folia jest elastyczna i równocześnie rozciągliwa.

LLDPE (Linear Low Density Polyethylen) - surowiec o mniejszej gęstości, który jest często mieszany zarówno z HDPE jak i z LDPE. Temperatura topnienia LLDPE jest mniejsza niż HDPE. Wynikiem tego jest obniżenie temperatury zgrzewania folii. LLDPE zmieszany z LDPE poprawia wytrzymałość zgrzewu oraz podnosi odporność folii na przebicie.