Regeneraty

Poprzez recykling odpadów z polietylenu powstają nowe surowce – tzw. regeneraty. Posiadają one wiele zastosowań w produktach o małych wymaganiach jakościowych. Charakteryzują się jednak wystarczającymi właściwościami by sprostać prawidłowemu wykorzystaniu produktu.